Hvordan skille seg ut fra mengden?

1/4

Hvordan ønsker du at dine kunder skal oppfatte ditt produkt
og ditt fi rma? Hvilket inntrykk skal forbrukeren sitte igjen med
etter å ha sett nettopp din brosjyre, nettside eller annonse?
Kort fortalt kan man si at strategisk design er design med mål
om å skille seg ut fra andre, understreke og forsterke de unike
kvalitetene og ikke minst innby en konkret handling hos kundene.
Ved å være bevisst på å benytte design som virkemiddel gjennom
alle kanaler i bedriften, forankret i bedriftens øvrige strategi,
gir man et helhetlig og profesjonelt uttrykk.

Design er mer enn en “pen logo”
- det er et strategisk verktøy som skal bygge opp under de verdiene du ønsker å legge i din merkevare.
Gjøre våre kunders
hverdag enklere.
Å forstå og reprodusere nøyaktig.
Tiltrekke oppmerksomhet.
Ha det morro på jobb.
1/1