1/3
1/4
Design er mer enn en “pen logo”
- det er et strategisk verktøy som skal bygge opp under de verdiene du ønsker å legge i din merkevare.
Gjøre våre kunders hverdag enklere. Å forstå og reprodusere nøyaktig.Tiltrekke oppmerksomhet.
Ha det morro på jobb.

Hvordan skille seg ut fra mengden?

Visjon

Hvordan ønsker du at dine kunder skal oppfatte ditt produkt
og ditt fi rma? Hvilket inntrykk skal forbrukeren sitte igjen med
etter å ha sett nettopp din brosjyre, nettside eller annonse?
Kort fortalt kan man si at strategisk design er design med mål
om å skille seg ut fra andre, understreke og forsterke de unike
kvalitetene og ikke minst innby en konkret handling hos kundene.
Ved å være bevisst på å benytte design som virkemiddel gjennom
alle kanaler i bedriften, forankret i bedriftens øvrige strategi,
gir man et helhetlig og profesjonelt uttrykk.

© 2017 by Digidesign as.

  • Facebook Social Icon

DigiDesign AS

Sandskargt. 6, 4515 Mandal Telefon: 40 23 80 98

E-post: post@digidesign.no

LIK OG FØLG OSS PÅ FACEBOOK