Kreativitet

1/4
"Creativity is piercing the mundane to find the marvelous"

Bill Moyers

Hva er egentlig reklame? “Reklame kommer fra det latinske ordet
reclamare, som betyr å rope høyt. (fra wikipedia)


En defi nisjon som blir brukt på reklame, er: «Et budskap med en identifi serbar sender, på en betalt plass i et massemedium, som har som formål å oppnå en økonomisk transaksjon».” Reklame kan være direkte salgsutløsende, eller brukt som et middel for å bygge opp under din merkevare over lengre tid. Hva er god reklame? Hvordan reklamerer kunden på best mulig måte, i hvilke medier og til hvilket budsjett?