top of page
PANTONE.png

Fra idé til virkelighet!

Digidesign as er en totalleverandør, men vår hovedoppgave er selve desigetav prosjektet. Det å sette opp de elementene som skal presenteres i budskapet korrekt, lekkert og kreativt har høy prioritering hos oss. Har du ferdig design eller profilmanual så bruker vi det videre i prosessen.

Vi tar jobben med å utforme din idé, enten fra en enkel skisse eller forklaring på hva du ser for deg, så lager vi utkast som sendes til kunde for gjennomsyn. Vi liker å kaste ball med ideene, lage mange versjoner og finne frem til akkurat det designet som du har sett for deg.

Giv-Akt logo Sommerkarusell 2021-01.png

Hva er egentlig reklame? “Reklame kommer fra det latinske ordet
reclamare, som betyr å rope høyt. (fra wikipedia)


En definisjon som blir brukt på reklame, er: «Et budskap med en

identifiserbar sender, på en betalt plass i et massemedium, som har som formål å oppnå en økonomisk transaksjon».”

 

Reklame kan være direkte salgsutløsende, eller brukt som et middel for å bygge opp under din merkevare over lengre tid. Hva er god reklame? Hvordan reklamerer kunden på best mulig måte, i hvilke medier og til hvilket budsjett?

bottom of page