1/4

Bill Moyers

"Creativity is piercing the mundane to find the marvelous"

Kreativitet

Hva er egentlig reklame? “Reklame kommer fra det latinske ordet
reclamare, som betyr å rope høyt. (fra wikipedia)


En defi nisjon som blir brukt på reklame, er: «Et budskap med en identifi serbar sender, på en betalt plass i et massemedium, som har som formål å oppnå en økonomisk transaksjon».” Reklame kan være direkte salgsutløsende, eller brukt som et middel for å bygge opp under din merkevare over lengre tid. Hva er god reklame? Hvordan reklamerer kunden på best mulig måte, i hvilke medier og til hvilket budsjett?

© 2017 by Digidesign as.

  • Facebook Social Icon

DigiDesign AS

Sandskargt. 6, 4515 Mandal Telefon: 40 23 80 98

E-post: post@digidesign.no

LIK OG FØLG OSS PÅ FACEBOOK